VI VILL HJÄLPA ER ATT HJÄLPA ANDRA

Leta ändamål

Hitta en ändamål som du brinner för. Hjälp till att förverkliga det!

Donera

Våra sociala projekt behöver kapital för att förverkligas, båda stora och små donationer är viktiga!

Följ

Följ din donation genom projektets förverkligande och se hur din donation används till ett gott ändamål!

Resultat

När donationsmålet är uppnått och projektet färdigställts får du ett tackmejl med en beskrivning om hur projektet har gått och vad resultatet har blivit!

Aktuella kampanjer

Page Of Mind är en feministisk och global dagstidning som erbjuder en plattform för kvinnor att komma tilltals utifrån sina villkor med fokus på psykisk ohälsa, utanförskap och samsjuklighet.