VI SKAPAR TILLVÄXT I SVERIGE

KORT BINDNINGTID! 12-24 MÅNADER
10-14% FAST RÄNTA

INVESTERINGSBARA PROJEKT

Örby

Projekt Örby Trädgårdsvägen kr 50000 Lägsta investering 12 månader +/6 mån Fast Ränta: 14% Reservera andelar Nya …

Svanesund

Projekt Svanesund kr 50000 Lägsta investering Löptid: 24 Månader Fast Ränta: 13% Reservera andelar Nya Hyresrätter i …

Vårgårda

Projekt Vårgårda kr 50000 Lägsta investering Löptid: 24 Månader Fast Ränta: 14% Reservera andelar …

Skövde

Projekt Skövde Trädgårdsstaden kr 25000 Lägsta investering Löptid: 24 Månader Fast Ränta: 14% Reservera andelar …

Kinnahult

Projekt Kinnahult kr 50000 Lägsta investering Antal investerare: Dagar kvar: Löptid: Avkastningsmål: Reservera andelar …