Vi är en feministisk och global dagstidning som erbjuder en plattform för kvinnor att komma tilltals utifrån sina villkor med fokus på psykisk ohälsa, utanförskap och samsjuklighet. Vår feminism utgår ifrån att världen ska vara en jämställd sådan där alla personer, oavsett kön, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund ska ha samma förutsättningar och villkor i livet.

Page Of Mind (P.O.M); innehar utgivningsbevis och kommer särskilt lägga fokus på kvinnors situationer i andra delar av världen samt för kvinnor i psykosocialt utanförskap och produceras, editeras och skapas av och för målgruppen unga kvinnor i psykisk ohälsa, utanförskap och eller samsjuklighet. Dock kommer P.O.Ms innehåll att vara tillgängligt och mottagbart för alla oavsett kön. P.O.M kommer att vara gratis för prenumeranter och naturligtvis TS-Kontrollerad.

Vi skapar P.O.M för att först och främst låta vår målgrupp komma till tals utifrån sina villkor inom ett tryggt forum. Vi vill också stilla vår målgrupps behov av information samt för att skapa en medvetenhet både hos målgruppen och samhället i stort. Vi ska fungera som en informations- och nyhetstjänst där vår målgrupp kan få svar på sina frågor eller få nya insikter och perspektiv om såväl aktuella som historiska händelser, läsa och tycka till om aktuella händelser i världen, men också för att tillhandahålla en dagstidning som helt och håller utgår ifrån vår målgrupps behov och alltid utgår ifrån dess perspektiv.

123 166 7575

Ange "OB" och namn (valfritt) som meddelande

*En donation räknas som en gåva och är därmed inte ett köp av en tjänst eller en produkt. Det är inte heller en investering som ger avkastning. Obligentia tar en avgift på 5% av den totala donationssumman och resterande pengar går direkt till projektägaren.

(Har du inte Swish? Kontakta oss för andra betalalternativ)

Besök vår hemsida