Användarvillkor

Obligentia hanterar dina uppgifter med största varsamhet. Vi kommer aldrig att sälja vidare dina kontaktuppgifter till tredje part, eller på något sätt publicera dem offentligt.

Signering av avtal sker via tjänsten Scrive.
Scrive följer alla lagar som rör elektronisk signering, inklusive ESIGN, UETA och europeiska eIDAS.

Genom att registrera sig på vår sida godkänner man automatiskt mottagandet av vårt nyhetsbrev.
Detta nyhetsbrev är helt gratis och innehåller ingen annan reklam än för våra projekt.

När du godkänner våra användarvillkor lovar du på heder och samvete att enbart använda våra tjänster för sitt utsedda syfte, och inte på ett skadligt eller oseriöst vis. 
Detta kan innefatta spridande av pornografiskt material, spam, olovlig reklam, kränkande innehåll med mera.

Våra kontaktformulär skall endast användas för dess avsedda syfte, felaktigt användande eller innehåll som bryter mot ovanstående karaktär resulterar i borttagning av ditt konto.

Vid behov av teknisk support ber vi dig att vända dig till vår IT-avdelning som har epost: support@obligentia.com
Beskriv utförligt vad du behöver hjälp med så kontaktar support dig så fort som möjligt.