Projekt Skövde

Trädgårdsstaden
kr 25000 Lägsta investering
  • Löptid: 24 Månader
  • Fast Ränta: 14%

Trädgårdsstaden
Skövde växer så det knakar.  Vi har nyligen passerat 54 000 medborgare och har nu siktet inställt på 60 000 till år 2025.
För att möta upp den stora efterfrågan på olika former av boende har vi 
börjat bygga upp en helt ny stadsdel – Trädgårdsstaden.
Startskottet för den nya stadsdelen gick i november 2009 och den kommer att byggas ut i etapper.
När den är helt färdigställd ger den plats åt totalt 1 200 bostäder och uppemot 4 000 
människor, handel och olika former av kommunal service.
Genom att utforma stadsdelen enligt trädgårdsstadens modell öppnas möjligheter för en rad olika boendeformer.
I stadsdelen kommer det finnas flerbostadshus, rad- och parhus som hyresrätter 
och bostadsrätter samt möjligheter till att bygga egen villa på friköpt tomt. Kort sagt: ett boende för alla med omedelbar närhet både till stadens fördelar och till naturens möjligheter till rekreation.

Handel och offentlig service
Direkt väster om Trädgårdsstadens första etapp, där det redan nu finns många etablerade aktörer som Plantagen, Biltema, MediaMarkt och Max Hamburgerrestauran med flera, pågår en utveckling av Stallsikens handelsområde. I detta område öppnade bland annat Willys under
hösten 2015, en livsmedelsbutik granne med Trädgårdsstaden.

I stadsdelen finns redan idag en förskola och 2018 ska en grundskola, årskurs F-6, samt ytterligare en förskola öppnas i etapp 2. Plats finns också för annan offentlig/kommersiell närservice som kan komma att efterfrågas. I närområdet ligger också en ridskola.

Att resa med kollektivtrafik till Trädgårdsstaden från Skövde Resecentrum tar knappt 20 minuter.
Bussarna går med 20-minuters intervaller.

Områdets karaktär
Karaktäristiskt för en trädgårdsstad är en småskalig, sammanhållen bebyggelse med tydliga gränser mot gator, platser och omgivningar. Kvarter med små flerfamiljshus blandas med kvarter med radhus, parhus och friliggande villor. Målsättningen är också att det ska finnas olika boendeformer, hyresrätter, bostadsrätter och eget ägande. Det möjliggör att alla kan bo och leva kvar i stadsdelen, även om exempelvis familjeförhållanden förändras. Trädgårdsstaden i Skövde kommer totalt att rymma totalt cirka 1 200 bostäder i huvudsak 1-2½ våningar.
Stadsdelar och kvarter som byggts enligt trädgårdsstadens principer har visats sig vara mycket flexibla och väl fungerande under snart 100 år och är bland de mest attraktiva boendemiljöer som finns idag. 
Gestaltningen av Skövdes nya stadsdel har sin förebild i den klassiska trädgårdsstaden från 1910- och 20-talet, exempelvis Enskede i Stockholm och Änggården i Göteborg, men även moderna trädgårdsstäder från 2000-talet, som Huddinge trädgårdsstad, Stockholm och Amhult, Göteborg, har inspirerat.

Förutsättningen för den valda stadsmodellen har bland annat varit områdets svagt böljande topografi, kultur- och naturvärden och dess läge i staden (mellan stad och land).